Gr I    Gr II    Gr III    Gr IV    Gr V    Gr VI    Gr VII
  Oddziały w budynku OSiR-u


  Grupa integracyjna TYGRYSKI  

 

Nauczyciele: Małgorzata Ciamażewska, Paulina Truszczyńska

Nauczyciel wspomagający:Magdalena Saganowska, Ania Winkiel

Woźna oddziałowa: Justyna Balcerak

Pomoc Nauczyciela: Aleksandra Kowalczyk

 

Grupa VIII Słoneczka

  DZIECI 6-LETNIE    

Nauczyciele: Marzena Kamińska, Maria Kotkowska

Woźna oddziałowa: Jolanta Sobczak

 

Tematyka miesiąca w grupach:

1. Wędrówki po Polsce

2. Wiosenna łąka

3. W świecie muzyki

4. Zawody rodziców


W tym miesiącu  uczymy się: